Kazım Dirik Mh. Fatih Sultan Mehmet Cd. Seyhan Sitesi No:29/D Blok, Kat:1 Daire:2 Bornova İzmir
Letis BioteamLetis Bioteam+90232 373 33 22Bize UlaşınMenü

Organik Ürünlerin İşlenmesi

Organik Ürünlerin İşlenmesi

A - Organik ürün konvansiyonel ürünle aynı mekanda, aynı anda işlenemez. Organik ürün ayıklama, kurutma, soldurma, ezme, karıştırma, kompost veya posa haline getirme, sulandırma, katılaştırma, konserve haline getirme, şekillendirme, mayalandırma ve benzeri ünitelerde, aynı anda konvansiyonel ürün işlenemez

B - Organik ürünün işlenmesi esnasında, sentetik ve kimyasal katkı maddeleri kullanılamaz.

C - Organik ürünün işlenmesi esnasında, ışınlama yöntemi kullanılamaz.

D - Organik ürünün işlenmesi esnasında, ürünün organik niteliğini koruyacak hijyenik tedbirler alınır.

E - Organik ürün, işleme esnasında, genetik olarak değişikliğe uğratılamaz.

F - Organik ürünün işlenmesi esnasında, yalnız Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin ekinde belirtilen katkı maddeleri kullanılabilir.

Organik Ürünlerin Depolanması

Organik ürünlerin Depolanmasında genel kurallar;

 • Organik ürünler konvansiyonel ürünlerden ayrı olarak depolanır.
 • Ayrı olarak depolamanın mümkün olmadığı durumlarda organik ürünlerle konvansiyonel ürünlerin karışmasını engelleyecek tedbirler alınır ve bu tedbirlerin yeterliliği kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu tarafından denetlenir. Diğer metotlarla elde edilmiş ürünlerle karıştırılmaz.
 • Organik ürünlerin depolanması sırasında herhangi bir kimyasal ilaç kullanılmaz. Ancak CO2 gazı tankı kullanılabilir.
 • Organik ürünlerin kimyasal maddelerle geliş
 • elerinin hızlandırılmasına, çimlendirilmesine veya Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilmeyen kimyasal temizlik maddeleriyle yıkanmasına izin verilmez.
  Müteşebbis tarafından, depolarla ilgili tüm özelliklerin gösterildiği yıllık çizelgeler hazırlanır, kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşuna onaylatılır ve çizelgenin bir nüshası müteşebbisce, diğer nüshası kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunca saklanır.

Organik Ürünlerin Pazarlanması

Organik ürünlerin pazarlanmasında genel kurallar;

 • Organik ürünler konvansiyonel ürünlerden ayrı reyonlarda, organik ürün reyonu olduğu açıkça belirtilerek satılır.
 • Organik ürünler ana caddeler ve günde 1000 den fazla aracın geçtiği yollarda, açıkta veya mağazanın caddeye bakan kısmında ambalajsız olarak satılamazlar.
 • Organik ürün ambalajı üzerinde, kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun adı, kod numarası, logosu veya kaşesi, ürünün sertifika numarası ile organik ürün logosunun bulunması gerekir. Geçiş süreci ürünlerinin etiketlerinde, geçiş süreci ürünü olduğu açıkça beyan edilmelidir.
 • Organik ürün ve geçiş süreci ürününün ambalajı üzerinde Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin hükümlerine göre düzenlenmiş etiket bulunması gerekir.
 • Yurtiçi dolaşım ve ithalat ve/veya ihracat belgeleri ilgili kurumlardan alınır. Daha sonra kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşundan ithalat ve/veya ihracat sertifikası alınması gerekir.
 • İthalat ve/veya ihracat sertifikası, ancak organik hammadde ve/veya organik işlenmiş ürün sertifikasına sahip ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin hükümlerine uyan ürünlere verilebilir.

Organik Ürünlerin Taşınması

Organik ürünlerin taşınmasında genel kurallar;

 • Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu üreticinin ürünü taşıma koşullarını önceden belirler.
 • Organik ürünler otoyollar kenarında bekletilemez.
 • Müteşebbis, organik ürünü yakıt kullanan bir araçla taşıma yapacaksa gerekli tedbirleri alır. Tüketiciye paketlenmemiş şekilde ulaşan ürünler, yakıt kullanan araçlarla taşınıyorsa çift muhafazalı kapalı kaplarla etiketlenmiş olarak taşımaya özen göstermelidir.
 • Organik ürünler, toptancı ve perakendecilere yalnızca uygun paket ve konteynırlar ile kapalı biçimde, içindekilerin karışmasını önleyerek etiketlenmiş olarak taşınabilirler.
 • Organik ürünün taşınması sırasında Bakanlığın ilgili kurumundan yurtiçi dolaşım sertifikası alınır. Sertifikada; üreticinin, işleyicinin, ambalajlayıcının, tüm diğer aracıların ve kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun açık kimliği ve adresi, ürün logosu ve tüm gerekli kaşeler bulunmalıdır.
 • İthal ve/veya ihraç edilmek üzere taşınan organik ürün için ise, ayrıca ithalat ve/veya ihracat sertifikası düzenlenir.

Organik Ürünlerin Depolanması

Organik ürünlerin depolanmasında genel kurallar;

 • Organik ürünler konvansiyonel ürünlerden ayrı olarak depolanır.
 • Ayrı olarak depolamanın mümkün olmadığı durumlarda organik ürünlerle konvansiyonel ürünlerin karışmasını engelleyecek tedbirler alınır ve bu tedbirlerin yeterliliği kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu tarafından denetlenir. Diğer metotlarla elde edilmiş ürünlerle karıştırılmaz.
 • Organik ürünlerin depolanması sırasında herhangi bir kimyasal ilaç kullanılmaz. Ancak CO2 gazı tankı kullanılabilir.
 • Organik ürünlerin kimyasal maddelerle gelişmelerinin hızlandırılmasına, çimlendirilmesine veya Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilmeyen kimyasal temizlik maddeleriyle yıkanmasına izin verilmez.
 • Müteşebbis tarafından, depolarla ilgili tüm özelliklerin gösterildiği yıllık çizelgeler hazırlanır, kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşuna onaylatılır ve çizelgenin bir nüshası müteşebbisce, diğer nüshası kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunca saklanır.

Organik Ürünlerin Etiketlenmesi

Organik ürünlerin etiketlenmesinde genel kurallar;

 • Üzerinde ürünün adı ve açıkça organik ürün olduğu belirtilmelidir.
 • Ürünün hasat yılı, kime ait olduğu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve Eklerine uygun olarak üretilmiş veya satın alınmış olduğu belirtilmelidir.
  Organik ürün logosu bulunmalıdır.
 • Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun adı, logosu ve sertifika numarası bulunmalıdır.
 • Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun Komite tarafından verilmiş kod numarası bulunmalıdır.
 • Ürünün içeriği tam liste halinde yer almalıdır.
 • Organik ürünün Türk Malı olduğu belirtilmelidir.
 • Organik ürünün üretim yeri, üretim ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Ürün etiketinde organik kelimesinin kullanılması; ekolojik, biyolojik, işlenmiş üründe doğal kelimelerinin kullanımıyla eşdeğerdir.
 • Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin hükümlerine göre üretilmeyen ürün etiketinde, bu Yönetmeliğe uygun üretildiği, hazırlandığı, işlendiği, ambalajlandığı, depolandığı ima ve beyan edilemez. Böyle ürünler için organik tarımsal ürün olarak marka, patent ve tescil alınamaz. Organik olduğunu ima eden bio, eko, işlenmiş üründe doğal gibi ön ekler de kullanılamaz. Bu ürünler organik ürün olarak tanıtılamaz. İşlenmiş ürünlerde doğal tanımının kullanılması ürünün organik olarak üretildiğini ifade eder.
 • Organik ürün etiketi kullanacak olanlar; ürünün organik olduğunun tespit edilmesi için bir kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşuna başvurur. Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu gerekli incelemeleri yapar, gerekli sertifikaları düzenler ve durumu Komiteye bildirir. Komite; Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşundan aldığı bilgi ve belgeleri Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğüne yasal izin için verir.

Organik Ürünlerin Ambalajlanması

Organik ürünlerin ambalajlanmasında genel kurallar;

 • Organik tarım metoduyla üretilen bitkisel, hayvansal ve su ürünleri ile organik girdiler, hammadde, yarı ve/veya mamul madde halinde ambalajlanırken organik ürün niteliğinin bozulmamasına dikkat edilmelidir. Ambalajlar; pamuk veya keten bez torbalar, cam, kağıttan üretilmiş malzemeler, tahta ve odundan üretilmiş malzemeler, mısır ve benzeri liflerle üretilmiş hasır ve benzeri malzemeler, özel üretilmiş uygun organik kaplama maddeleri ve malzemelerden yapılmalıdır.
 • Organik ürün, plastik koruyucu ve metal kaplarla ambalajlanacaksa, kapların ürünle temas edecek yüzeyleri organik madde ile kaplanmalıdır.
 • Organik ürünün ambalajlanması esnasında, ürünün organik niteliğini koruyacak bütün hijyenik tedbirler alınır.
Teknoloji & Verimlilik

Letis Bioteam Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi

Yenilikçi teknolojiler ile her geçen gün kalitemizi ve verimliliği artıracak çalışmalar yürütüyoruz!

Letis Bioteam Hakkında
HakkımızdaLetis BioteamLetis Bioteam Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi
Türkçe - English
Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
Kapat