Kazım Dirik Mh. Fatih Sultan Mehmet Cd. Seyhan Sitesi No:29/D Blok, Kat:1 Daire:2 Bornova İzmir
Letis BioteamLetis Bioteam+90232 373 33 22Bize UlaşınMenü

Letis Bioteam Üst Yönetim Tarafsızlık Taahhüdü

Letis Bioteam Üst Yönetim Tarafsızlık Taahhüdü

Belgelendirme faaliyetleri, tarafsız bir şekilde yürütülmektedir ve tarafsızlık ilkesi üst yönetim tarafından kararlılıkla izlenmektedir. Letis Bioteam, ticari, mali ve başka herhangi bir baskı unsurunun belgelendirme faaliyetlerindeki tarafsızlığını etkilemesine ve bozmasına izin vermeyecek bir yönetime sahiptir.

Şirketin tüm ortakları, varsa Letis Bioteam çatısı dışında gerçekleştirdikleri ve belgelendirme hizmetini etkileyebilecek faaliyetlerinin, Letis Bioteam kapsamındaki belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını etkilememesi yönünde her türlü önlemi alacaklarını yazılı yükümlülük beyanı aracılığı ile taahhüt ederler. Bu tür yükümlülük beyanı tüm çalışanlar için de mecburidir.

Letis Bioteam belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığındsan sorumludur ve tarafsızlığa gölge düşürecek ticari, mali veya diğer baskılara izin vermemektedir. Şirketin faaliyetlerinden, ilişkilerinden veya personelimizin ilişkilerinden kaynaklanan tarafsızlığa yönelik riskler sürekli olarak belirlenir ve güncel tutulur. Tarafsızlığa yönelik bir risk belirlendiğinde bu riskin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için önlemler alınır. Bu önlemlere ilişkin kanıtlar sistem içinde muhafaza edilir.

Tarafsızlık ilkesi altında Bioteam aşağıdakiler gerçekleştirmez;

  • Belgelendirilen ürüne ilişkin tasarım, üretim, montaj, dağıtım veya bakım faaliyetleri,
  • Belgelendirilen prosese ilişkin tasarım, uygulama, işletim veya sürdürme faaliyetleri,
  • Belgelendirilen hizmete ilişkin tasarım, uygulama, sağlama veya sürdürme faaliyetleri,
  • Belgelendirme programının müşterilerin yönetim sisteminin değerlendirilmesini gerektirdiği durumlarda müşterilerine yönetim sistemi danışmanlığı veya iç kontrol hizmeti,
  • Müşterilerine danışmanlık hizmeti.

Letis Bioteam ilişkide diğer kişi ve kuruluşların faaliyetlerinin, belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını tehlikeye atmaması için gerekli önlemleri kendi sistemi içinde almıştır.

Başka kişi ve kuruluşun belgelendirilen veya belgelendirilecek ürünü pazara sunduğu veya ürettiği veya danışmanlık teklif ettiği veya sağladığı durumda, LETIS BIOTEAM yöneticileri, gözden geçirme ve belgelendirmeyle ilgili karar sürecinde rol alan personel, diğer kişi/kuruluşun faaliyetlerinin içinde yer alamazlar. Söz konusu diğer kişi ve kuruluş personeli de LETIS BIOTEAM’nin yönetiminde, gözden geçirme veya belgelendirme kararı sürecinde yer alamazlar.

Faaliyetlerimiz danışmanlık sağlayan bir kuruluşun faaliyetleri ile bağlantılı olarak pazarlanmaz. Kalite sistemine ilişkin açıklamalar danışmanlık ve tavsiye kapsamında tutulmaz. Ayrımcılık yapmayacak şekilde başvuru yapanlara veya operatörlere genel bilgilendirme veya eğitim yapılabilir.

Bir ürün için daha önce danışmanlık sağlayan personel en az iki yıllık süre boyunca, bu ürünle ilgili kontrol belgelendirme karar sürecinde yer alamaz. Bilgi sahibi olunduğu andan itibaren diğer kişi ve kuruluşların faaliyetlerinden tarafsızlığımıza yönelik olarak oluşan her türlü riske karşı tedbir sistem içinde alınmaktadır. LETIS BIOTEAM’in tüm personeli (firma içinde çalışan veya LETIS BIOTEAM dışında ancak Letis Bioteam için çalışan),komiteler faaliyetlerini tarafsız olarak yürütürler.

Teknoloji & Verimlilik

Letis Bioteam Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi

Yenilikçi teknolojiler ile her geçen gün kalitemizi ve verimliliği artıracak çalışmalar yürütüyoruz!

Letis Bioteam Hakkında
HakkımızdaLetis BioteamLetis Bioteam Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi
Türkçe - English